Coordinació i producció de "Fes un Plec", l'aula de dansa tradicional del Baix Montseny, a Sant Esteve de Palautoredera.

més informació a: factoriamascaro.wordpress.com/formacio/fesunplec/